Vuosihuolto


Huolto käsittää laitekokonaisuuden laitteiden (virtalähde + langansyöttölaite + vesijäähdytyslaite + kaapelit):

  • Puhdistuksen (vl + ls)
  • Silmämääräisen tarkastuksen (vl + ls + vjl + kaapelit)
  • Toiminnan tarkastuksen ja mittaukset (standardin 60974-4 mukaiset) (vl + ls)
  • Turvallisuustarkastuksen ja -mittaukset (standardin 60974-4 mukaiset) (vl)
  • Tarkastuspöytäkirjan
  • Merkinnän laitteeseen
Laitekokonaisuuden on oltava valmiina huoltoa varten. Esimerkiksi virtalähteiden siirtämiset puhdistukseen esteiden yli laskutamme lisätyönä. Lisäksi laskutamme todelliset matkakulut ja mahdolliset lisätyöt.

Muista mahdollinen validoinnin tarve huollon yhteydessä!

Huolto-ohjelma


Huolto-ohjelma vähentää huolehtimista hitsauslaitteiden kunnossapidon osalta. Sen on myös tarkoitus auttaa pitämään hitsauslaitteet moitteettomassa työkunnossa. Näin pienistä puutteista johtuvia varsinaisia vikoja saadaan vältettyä, ja laiterikoista johtuva ylimääräinen työ vähenee. Huolto-ohjelma sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.
Laatujärjestelmät velvoittavat rautarakenteita hitsaavat yritykset tarkastuttamaan hitsauslaitteistonsa kerran vuodessa. Muissa yrityksissä huollot voidaan tehdä harvemmin. Varsinaisten vuosihuoltojen välillä voidaan esimerkiksi tehdä pienempi huolto.

  • Huolehdimme huoltojen toteutumisesta sovitun aikavälin mukaisesti
  • Säilytämme tiedot laitteista, sekä niiden huolloista, korjauksista ja validoinneista
  • Tarvittaessa palvelemme sovituin välein muutenkin, esim. tarkastamalla laitteet päällisin puolin tai huoltamalla hitsaimet
Sivumalli: Cool Template