Validointi


Teemme hitsauslaitteiden validointeja EN 50504-standardin mukaisesti. Validoinnilla ja mahdollisella säädöllä varmennetaan, että laitteen mittarit näyttävät riittävän tarkasti. Säätöasteikollisissa laitteissa varmennetaan, että laitteen virta- ja jännitearvot ovat asteikon mukaiset. Mig-laitteissa myös langansyötön nopeus tarkastetaan. Tällöin laite toimii oikein hitsausohjeiden mukaisesti. Validointi käsittää:

  • Mittaukset ja tulosten vertailun standardin arvoihin
  • Validointipöytäkirjan
  • Merkinnän laitteeseen
Mahdollisesti tarvittavat säädöt (kalibrointi) tehdään erikseen laskutyönä.

Validointitarkkuuksia on kaksi, normaali ja tarkka. Yleensä käytetään normaalia. Tarkkaa käytetään, jos hitsauslaitteen valmistaja, hitsausohjeet, tai laatujärjestelmä sitä vaatii. Validointi tulee suorittaa vähintään vuosittain (normaalisti vuosihuollon yhteydessä), tai sellaisten korjausten jälkeen, jotka voivat vaikuttaa näyttämien tarkkuuteen.

Sivumalli: Cool Template