Katalogi - kunnossapidon / laitehuollon tietokantasovellus

Katalogi on kunnossapidon/laitehuollon Access sovellus. Se on tehty asiakkaallemme etupäässä pitämään kirjaa laitteista ja niille tehdyistä/tulevista töistä. Sovelluksen lisäksi sen käyttämiseen tarvitaan Microsoft Officen Access täytenä versiona (sovellusta voi käyttää ja muokata) tai runtime versiona (sovellusta voi käyttää, mutta ei voi muokata). Runtime version voi ladata Microsoftin Download Centeristä. Tarkemmin sovelluksella:

  Pidetään kirjaa laitteista / koneista
  Pidetään kirjaa huoltajista
  Kirjataan laitteille tehdyt työt (korjaukset ja huollot)
  Tarkastellaan tehtyjä töitä eri järjestyksissä
  Määritellään huollot ja huoltovälit
  Huolehditaan tehtävistä huolloista
  Tulostetaan työtietoja ja tehtäviä huoltoja
  Pidetään kirjaa käytöstäpoistetuista laitteista, ja niiden talteenotetuista osista

Hinta 159€ alv0%

Katso esimerkkikuvat sovelluksesta klikkaamalla kuvia.

Sivumalli: Cool Template