Sähkösuunnittelu


Teemme sähkö- ja automaatiosuunnittelua yrityksille, ja omakotitaloihin sekä vapaa-ajanasuntoihin yksityisille. Sähkösuunnitelma on onnistuneen sähkötyön perusta. Omakotitaloa tai vapaa-ajanasuntoa rakennettaessa sähkösuunnitelma kannattaa tilata samaan pakettiin sähköasennuksien kanssa. Tällöin työmäärä vähenee, koska asennuksen suorittajan ei tarvitse tarkastaa suunnitelman toimivuutta ja järkevyyttä asennuksen kannalta. Ratkaisujen toimivuuden vastuukin on yhdellä taholla, eli meillä.

Pienehkössäkin työssä suunnitelman tilaaminen kannattaa, koska suunnitelmat maksavat itsensä takaisin. Hyvä sähkö- tai automaatiosuunnitelma ottaa huomioon tulevat tarpeet. Sähköiset ratkaisut palvelevat vuosikausia ja niiden on oltava sellaiset, että muutosten tekeminen tulevaisuuden tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa on edullista ja mahdollista.

Kohteina mm:

Sivumalli: Cool Template